مسئول EDO دانشکده پیراپزشکی:

سرکار خانم ندا رشیدی

کارشناس ارشد تکنولوژی اتاق عمل

شماره تماس: 06142429531

آدرس ایمیل:  

 

طرح درس ترمی:

طرح درس روزانه:

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب