معاون محترم آموزشی دانشکده پیراپزشکی

آقای رضا نوروزی راد

 

دکترای بیوشیمی بالینی 

ایمیل: norouzirad@gmail.com

آدرس : انتهای بلوار آزادگان - جنب اداره راهنمایی و رانندگی - دانشگاه علوم پزشکی دزفول

-  تلفن: 061-42429532

 

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب