مسئول آموزش دانشکده پیراپزشکی

سرکار خانم  مریم محمدی الیاسی

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی

پست الکترونیک : maryam.lyc@gmail.com

شماره تماس: 06142429531

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب