جناب آقای مرتضی حبیبی مقدم

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 

عضو هیئت علمی و مدیرگروه رشته هوشبری

 

 

سرکار خانم زهره سخاوت پور

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

عضو هیئت علمی گروه هوشبری

 

جناب آقای دکتر فرهاد نعنایی

متخصص و استادیار بیهوشی و مراقبت های ویژه

عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

 

جناب آقای هادی بهرامی

کارشناس ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

عضو هیئت علمی گروه هوشبری

 

 

خانم دکتر زینب کرد

دکترای تخصصی پرستاری

عضو هیئت علمی گروه هوشبری

جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
جمعه
۱۲ بهمن
نظرسنجی
نظرسنجی با شماره 0 موجود نیست
دسترسی سریع
دسترسی سریع
تنظیمات قالب